THÔNG TIN VỀ TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ PHÁP LÝ
Mặc dù mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác và cập nhật, Alber vẫn không phải nhận bất kỳ trách nhiệm, pháp lý hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào. Nội dung và tài liệu có trên trang web này được cung cấp cho mục đích thông tin chung và không cấu thành hợp pháp hoặc bất kỳ hình thức tư vấn chuyên nghiệp nào khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát có thể phát sinh từ sự tin cậy vào thông tin trên trang web này và chúng tôi không bảo đảm, bày tỏ hoặc ngụ ý, liên quan đến sự sẵn có của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào ở bất kỳ quốc gia nào. Thông tin trên trang web này không nên được cho là cơ sở cho bất kỳ quyết định nào về việc lựa chọn một kế hoạch được vạch ra cụ thể; cũng không nên dựa vào tư vấn pháp lý hoặc được coi là sự thay thế cho tư vấn chuyên môn chi tiết trong các trường hợp riêng lẻ.Không có điều gì trên trang web này cấu thành một đề nghị, chào mời, tư vấn hoặc khuyến nghị liên quan đến bất kỳ sản phẩm đầu tư hoặc đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ bảo mật nào. Alber khuyên bạn nên có sự tư vấn chuyên môn độc lập của riêng mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc đầu tư để có được các đặc quyền cư trú hoặc quyền công dân. Alber không chịu bất kỳ yêu sách trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến thiệt hại do việc sử dụng bất kỳ thông tin nào được cung cấp, bao gồm mọi loại thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác.Thông tin trên trang web này được quản trị trang web của Alber có trụ sở tại Jersey, Quần đảo Channel ("Latitude") duy trì và cập nhật. Alber sẽ xác định các đường link liên kết nào sẽ được kết hợp trên trang web của mình. Các đường link liên kết không ngụ ý xác nhận bởi Alber về tính chính xác của thông tin có trong đó hoặc của các quan điểm được thể hiện. Alber không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào được liên kết hoặc được đề cập từ các trang này. Các câu hỏi và nhận xét liên quan đến thông tin trên các liên kết này sẽ được gửi tới Alber để nhận được câu trả lời.Thông tin được cung cấp trên trang web này không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong bất kỳ khu vực hoặc quốc gia nơi sự phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định hoặc sẽ chịu sự điều chỉnh của Alber hoặc các công ty con và chi nhánh của Alber đối với yêu cầu đăng ký trong phạm vi quyền hạn hoặc quốc gia đó.Không được sao chép bất kỳ phần nào của trang web này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Alber
Đã đăng ký Bản quyền.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ALBER VIỆT NAM

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI
ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG

Email: Albervietnam@gmail.com

Hotline: 08 1777 1777

Tầng 6 toà nhà LandMark 81,Bình Thạnh,TpHCM

Website : albervietnam.com